DUIKSCHOOL ZEELAND duikcursus duikschool zeeland
duiken duikcursus zeeland
 
    Basivc Life Support (reanimatie): ook voor duikers belangrijk dec ompressieduiken duikschool duikcursus Zeeland
 

Hoe belangrijk vind jij het als je kunt beschikken over het redden van iemands leven? En.... er kan een moment komen dat anderen jou kunnen of moeten helpen. Het komt dagelijks voor, dat mensen onwel worden en reanimatie zo snel mogelijk toegepast moet worden. Elke seconde telt immers. Het is daarom van onschatbaar belang, dat zo veel mogelijk mensen - eigenlijk iedereen - in staat moet zijn om reanimatie toe te passen. Die mogelijkheid te leren bieden wij je!!

Wat kun je met deze cursus?
Deze cursus, is een beginnerscursus die bedoeld is om een ieder de basale techniek van reanimatie bij te brengen in een makkelijk kortdurende cursus. Die kennis en kunde kun je in noodgevalen kunt toepassen, terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.

Cursus Doel
De cursus is bedoeld om jou op te leiden en te trainen in de technieken van de basale reanimatie overenkomstig de richtlijnen van de Eurpese Reanimatie Raad, zodat jij in voorkomende gevallen op adequate en snelle manier hulp kunt verlenen.

LET WEL: in geval van werkelijke reanimatie heb je aanmerkelijk meer kans van slagen als je ook een AED (defibrillator) kunt inzetten. Deze AED's hangen tegenwoordig in en bij veel gebouwen. Meer weten over training met een AED vind je HIER

Wat heb je nodig om met deze cursus te beginnen?
Mininmum leeftijd 15 jaar

Wat ga je doen in deze cursus?
Cursusdeelnemers leren basale reanimatie overeenkomstig de regels van de Europese en Nederlandse Reanimatie Raad en zijn na deze cursus in staat adeaquate basale reanimatie uit te voeren in die omstandigheden waarin dat nodgi is.

Doelen Uitvoering Vaardigheden
Om de BLS Provider cursus met succes af te ronden, tonen de deelnemers na deze cursus vaardigheid en zelfvertrouwen bij alle facetten van de basale reanimatie.

De cursusdeelnemer moet vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij reanimatie op de oefenpop door:
1. Beoordelen van de omgeving en veiligheid van het slachtoffer en zichzelf
2. Het vaststellen in welke toestand het slachtoffer zich bevindt en alarmeren van de huilpdiensten
3. Het uitvoeren van basale reanimatie volgens geldende richtlijnen tot hulpdiensten aanwezig zijn
4. De deelnemer maakt ook gebruik van een pocketmask.

Hoe lang duurt deze cursus?
De cursus duurt plm. vier uur

Wat kost deze cursus?
Kijk hiervoor even in onze prijslijst

Wat heb je nog meer nodig voor deze cursus?
DAN BLS lespakket incl. pocketmask € 49,00