DUIKSCHOOL ZEELAND duikcursus duikschool zeeland
duiken duikcursus zeeland
 
    DAN Oxygen Provider, de deskundige op zuurstofgebied DAN O2 duikschool duikcursus Grevelingen Zeeland
 

Ook jij hebt het geleerd. Bij elke duikverwonding zuurstof toedienen. Het helpt en is nagenoeg altijd het juiste dat je - naast het waarschuwen van hulpdiensten - en veelal ook het enige dat jij als duiker kunt doen. Daarvoor is wel kennis nodig. En zeg eens eerlijk: ben jij in staat om jouw buddy in een dergelijk noodgeval in staat om hem optimaal te helpen en van zuurstof te voorzien. Natuurlijk is de kans klein dat er iets gebeurd.

Duiken is een veilige sport en dat moeten we zo houden............. maar toch. Als het onverhoopt mocht gebeuren, zorg dan dat je de kennis en vaardigheid hebt om te helpen.

Wat kun je met deze cursus?
Deze cursus, is een beginnerscursus die bedoeld is om duikers (en gekwalificeerde niet-duikers) te trainen om mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en zuurstof eerste hulp te verlenen terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.

Cursus Doel
De cursus is bedoeld om jou op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwonding. Bovendien geeft deze cursus een introductie aan nieuwe duikers in de beginselen van het herkennen van duikverwondingtekenen en -symptomen, handelingen en management ervan. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen.
De DAN Oxygen Provider cursus is niet bedoeld om leken te trainen om zuurstof aan het algemene publiek toe te dienen. Hoewel de medische standaards en materialen voor het toedienen van noodzuurstof aan zowel duikers als niet-duikers gelijk zijn, leidt de DAN Oxygen Provider cursus mensen niet op te reageren bij een verwonding of ziekte in het algemeen met gebruik van zuurstof.

Wat heb je nodig om met deze cursus te beginnen?
Mninmum leeftijd 15 jaar

Wat ga je doen in deze cursus?
Cursusdeelnemers moeten op de hoogte zijn van de tekenen en symptomen van de belangrijkste duikverwondingen, waaronder bijna-verdrinking en decompressieongevallen (arteriële gas embolie en decompressieziekte).

Cursusdeelnemers moeten laten zien dat ze de DAN Zuurstofset goed weten te gebruiken, kunnen monteren, demonteren en alle onderdelen ervan kunnen gebruiken. Hieronder valt het gebruik van de vraagautomaat / masker, free-flow (zuurstof toedienen tot 25 l/pm), non-rebreather masker en mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat.

Doelen Uitvoering Vaardigheden
Om de DAN Oxygen Provider cursus met succes af te ronden, moeten de deelnemers vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het gebruik, montage en demontage van alle onderdelen van de DAN Zuurstofset (of andere acceptabele sets) kunnen.

De cursusdeelnemer moet vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het toedienen van noodzuurstof aan gespeelde, gewonde duikers door het:
1. Beoordelen van de omgeving en veiligheid oxygen provider
2. Gebruiken van en omgaan met de DAN Zuurstofset
3. Kiezen en voorbereiden van het juiste zuurstofmasker
4. Omgaan met de DAN Zuurstofset en gebruik van deze zuurstoftoedieningssystemen: Vraagautomaat en masker Free-flow, non-rebreather masker; Mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat
5. Identificeren van de belangrijkste onderdelen van de DAN Zuurstofset

Hoe lang duurt deze cursus?
De cursus duurt plm. vier uur

Wat heb je nog meer nodig voor deze cursus?
DAN Oxygen Provider lespakket € 28,-
Pocketmask € 22,-

Wat kost deze cursus?
Kijk even in onze prijslijst